Snel beter leren praten bij de logopediepraktijk in Wouw

Neem contact op

Logopedie voor kinderen en volwassenen in de regio van Wouw, Heerle en Moerstraten

Wanneer u snel beter wilt leren praten of communiceren bent u bij Logopediepraktijk Y.C.M. Verhaart in Wouw helemaal aan het juiste adres. Met onze uitgebreide dienstverlening op het gebied van logopedie kunnen wij bij elk spraak-, ademhalings- of communicatieprobleem helpen. Op deze pagina zetten we de diensten van onze praktijk voor u op een rij.

Stemstoornissen verhelpen

Stemstoornissen

Tijdens de behandeling in de praktijk in Wouw richten we ons op de mogelijkheden om de stem zo goed mogelijk te benutten. Dit bereiken we door diverse oefeningen, zoals een goede houding tijdens het spreken en/of zingen, ontspanningsoefeningen, ademoefeningen en stemoefeningen.

Hulp bij gehoorstoornissen

Gehoorstoornissen

In de logopedische behandeling van gehoorstoornissen wordt aandacht besteed aan het verminderen van de spraak-taalachterstand. 

Oro-myofunctionele therapie

Oro-myofuncionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van afwijkende mondgewoonten. Deze zijn vaak het gevolg van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Voorbeelden van deze gewoonten zijn: duimen, mondademen, nagelbijten en vingerzuigen. Hierdoor ontstaan problemen als lispelen, slissen en verkeerde slik waardoor de tanden in een afwijkende positie komen te staan.

In mijn praktijk help ik u of uw kind middels de effectieve OMFT methode het afwijkende mondgedrag af te leren.

Taalstoornissen

Bij taalstoornissen wordt een directe behandeling (wisselwerking tussen kind en logopedist staan centraal) of indirecte behandeling (de ouders worden geïnstrueerd om het kind tot spreken te stimuleren) toegepast.

Hulp bij spraakstoornissen

Spraakstoornissen

Ook hierbij vindt een directe of indirecte behandeling plaats. De focus ligt op correcte spraak en luisteroefeningen waarbij de patiënt minimale verschillen tussen woorden leert te onderscheiden.

Manuele facilitatie van de larynx

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken ben ik getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een teveel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx-facilitatie genoemd.


Deze methode is zowel diagnostisch als therapeutisch toe te passen. Door het stretchen van de gespannen spieren wordt ontspanning bereikt, waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan.

Wanneer is manuele larynx-facilitatie geïndiceerd?

  • Bij een hyperkinetisch stemgebruik

  • Bij een verhoogde spierspanning in nek-, schouder- en halsgebied

  • Bij een gespannen slikbeweging

  • Bij een stem die snel vermoeid raakt

Effecten van de larynx-facilitatie

  • Ontspanning van de hals, het strottenhoofd en de mondbodem

  • Een betere bewegelijkheid van het stemapparaat/strottenhoofd

  • Vermindering van het globusgevoel (gevoel van een brok in de keel)

  • Vermindering van pijnklachten in de keel

Werkwijze van Logopediepraktijk Y.C.M. Verhaart

Zorg op maat
Ieder mens is verschillend. Daarom bied ik zorg op maat in mijn praktijk in Wouw. Dat betekent dat ik niet alleen naar de stoornis kijk, maar naar de stoornis in combinatie met de cliënt. Hoe komt het dat iemand een taalachterstand heeft? Waarom stottert iemand of moet hij of zij weer leren praten? Ik probeer zo veel mogelijk de achterliggende problemen in kaart te brengen. Zo kom ik tot een persoonlijk behandelplan dat voor elke cliënt weer anders is.

 

De eerste afspraak
Om logopedische zorg te ontvangen, kunt u mij bellen voor een eerste afspraak. De eerste afspraak noemen we het intakegesprek. Hierin brengen we het probleem in kaart. Aan de hand hiervan geven we advies en/of maken we een behandelplan.

 

Het behandelplan
Een behandelplan is per cliënt verschillend. Bij de een is logopedisch onderzoek nodig. De ander kan meteen beginnen met de eerste behandeling. Voor de een zijn zeven behandelingen voldoende. Een ander heeft een half jaar of langer nodig. Na de vastgestelde periode vindt er een evaluatie plaats.

 

Thuis oefenen
De meeste behandelingen vereisen dat er dagelijks thuis geoefend wordt. Hoe beter u zich aan deze oefeningen houdt, hoe sneller u resultaat ziet.

 

Reflectie

Tussentijds wordt er steeds geëvalueerd en worden de doelen bijgesteld. Aan het eind van de behandelperiode bespreek ik samen met u de resultaten. Zijn de vooropgestelde doelen bereikt? Is het nodig om de behandeling voort te zetten? Eventueel maken we een nieuw behandelplan.

Tarieven en vergoeding

De tarieven voor logopedische behandeling en/of onderzoek zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket. U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (kno-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden doorverwezen. Alleen dan komt u in aanmerking voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar.

 

Let wel: voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat eerst het eigen risico wordt aangesproken.

Neem direct contact op voor uw eerste logopedie-afspraak. Bel ons via 06-23 24 15 58 of kijk voor meer informatie op de contactpagina.

Neem contact op