Snel beter leren praten of communiceren in de regio Wouw!

Wanneer u snel beter wilt leren praten of communiceren bent u bij Logopediepraktijk Y.C.M. Verhaart in Wouw helemaal aan het juiste adres. Met onze uitgebreide dienstverlening op het gebied van logopedie kunnen wij bij elk spraak-, ademhalings- of communicatieprobleem helpen. Op deze pagina zetten we de diensten van onze praktijk voor u op een rij. 

Diensten

►Stemstoornissen: Tijdens de behandeling in de praktijk in Wouw wordt gericht op de mogelijkheden om de stem zo goed mogelijk te benutten. Dit bereiken we door diverse oefeningen, zoals een goede houding tijdens het spreken, leren praten, ontspanningsoefeningen, ademoefeningen en stemoefeningen.

►Gehoorstoornissen: In de logopedische behandeling van gehoorstoornissen wordt aandacht besteed aan het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak, het geven van specifieke hoortraining en het leren spraakafzien (liplezen).

►Eet- en drinkstoornissen: De logopedist onderzoekt de totale motoriek en houding waarin het eten en drinken gegeven wordt. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van reflexen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond.

►Taalstoornissen: Bij taalstoornissen wordt een directe behandeling (wisselwerking tussen kind en logopedist staan centraal) of indirecte behandeling (de ouders worden geïnstrueerd om het kind tot spreken te stimuleren) toegepast.

►Spraakstoornissen: Ook hierbij vindt een directe of indirecte behandeling plaats. De focus ligt op correcte spraak en luisteroefeningen waarbij de patiënt minimale verschillen tussen woorden leert te onderscheiden. 

Oro-myofunctionele therapie (bij stoornissen)

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van afwijkende mondgewoonten. Deze zijn vaak het gevolg van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Voorbeelden van deze gewoonten zijn duimen, slissen, mondademen, vingerzuigen en lispelen. In mijn praktijk help ik u of uw kind middels de effectieve OMFT oefentherapie hoe het afwijkende mondgedrag af te leren.

Kind op consult om te leren praten in Wouw
Vrouw leert beter te communiceren en te presenteren

Werkwijze

Zorg op maat
Ieder mens is verschillend. Daarom bied ik zorg op maat in mijn praktijk in Wouw. Dat betekent dat ik niet alleen naar de stoornis kijk, maar naar de stoornis in combinatie met de cliënt. Hoe komt het dat iemand een taalachterstand heeft? Waarom stottert iemand of moet hij of zij weer leren praten? Ik probeer zo veel mogelijk de achterliggende problemen in kaart te brengen. Zo kom ik tot een persoonlijk behandelplan dat voor elke cliënt weer anders is.

De eerste afspraak
Om logopedische zorg te ontvangen, kunt u mij bellen voor een eerste afspraak. De eerste afspraak noemen we het intakegesprek. Hierin brengen we het probleem in kaart. Aan de hand hiervan geven we advies en/of maken we een behandelplan.

Het behandelplan
Een behandelplan is per cliënt verschillend. Bij de een is logopedisch onderzoek nodig. De ander kan meteen beginnen met de eerste behandeling. Voor de een zijn zeven behandelingen voldoende. Een ander heeft een half jaar of langer nodig. Na de vastgestelde periode vindt er een evaluatie plaats.

Thuis oefenen
De meeste behandelingen vereisen dat er dagelijks thuis geoefend wordt. Hoe beter u zich aan deze oefeningen houdt, hoe sneller u resultaat ziet.

Reflectie
Tussentijds wordt er steeds geevalueerd en worden de doelen bijgesteld.Aan het eind van de behandelperiode bespreek ik samen met u de resultaten. Zijn de vooropgestelde doelen bereikt? Is het nodig om de behandeling voort te zetten? Eventueel maken we een nieuw behandelplan.

Tarieven en vergoeding

De tarieven voor logopedische behandeling en/of onderzoek zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket. U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden doorverwezen. Alleen dan komt u in aanmerking voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Let wel: voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat eerst het eigen risico wordt aangesproken.